Opis mechanizmu: sprężynowego 31-dniowego, 1/2 Bim-Bam
Zegary wyposażone są w klasyczny mechaniczny mechanizm zegarowy, napędzany sprężynami, z gongiem godzinowym. Jedna sprężyna napędza mechanizm chodu zegara (prawa), a druga mechanizm gongu godzinowego (lewa). Pełny naciąg sprężyn zapewnia ciągłą pracę w okresie 31 dni. Gong godzinowy o pełnych godzinach wybija liczbę godzin, a 30 minut po każdej godzinie wybija pojedynczy sygnał "BIM". Gong wykonany jest z drutu hartowanego i ukształtowany w charakterystyczną spiralę (popularny round-gong, spotykany w zegarach z początku XX wieku).
Opis wykonania obudowy
Obudowy zegarów wykonane są z dwóch gatunków drewna: dębu i lipy. Drewno lipowe charakteryzuje jednolita i zwarta struktura oraz brak widocznych słojów. Drewno dębowe posiada wyrazisty rysunek słojów i urozmaiconą strukturę. Obudowy dostępne w dębie oznaczone są literką "O" po symbolu zegara, a lipowe literką "L". Dodatkowo po oznaczeniu literowym zamieściliśmy oznaczenie aktualnie dostępnego koloru:
L1 - ciemny brąz
L4 - mahoń
L8 - czereśnia antyczna
L11 - orzech antyczny (jasny brąz)
O12 - jasny dąb
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARÓW ŚCIENNYCH I GABINETOWYCH
WYPOSAŻONYCH W 31-DNIOWY MECHANIZM 1/2 BIM-BAM
Charakterystyka mechanizmu:
a) mechaniczny 31-dobowy mechanizm zegarowy z gongiem godzinowym,
b) mechanizm napędzany jest przy pomocy dwóch sprężyn,
Uruchomienie (proszę wykonać następujące czynności):
a) rozpakować ostrożnie zegar, zwracając szczególną uwagę na wszelkie zabezpieczenia; wyjąć gąbkę chroniącą gong, odczepić zabezpieczenie pośredniej części wahadła;
b) zawiesić zegar na ścianie sprawdzając jego pionowe położenie;
c) ostrożnie zawiesić wahadło na części pośredniej wahadła; w tym celu jedną ręką przytrzymać część przy mechaniźmie, a drugą zaczepić wahadło; UWAGA! Wahadło zamocowane jest na delikatnej sprężynie znajdującej się przy mechaniźmie wychwytu, w związku z tym operację zawieszania wahadła proszę przeprowadzać ostrożnie, tak by jej nie uszkodzić; W przypadku przenoszenia zegara na inne miejsce zawsze należy zdjąć wahadło i zabezpieczyć część pośrednią wahadła przy mechaniźmie tak by nie kiwała się swobodnie!
d) po upewnieniu się, że zawieszony zegar spoczywa prawidłowo nakręcamy sprężynę kuranta oraz sprężynę chodu zegara; sprężyny nakręcamy do wyraźnego oporu, wówczas zegar powinien chodzić około 31 dni; zaleca się nakręcanie zegara co 25 dni;
e) by państwa zegar zaczął chodzić chwytamy wahadło w obie dłonie i wychylamy kolejno w lewą i prawą stronę, a następnie puszczamy delikatnie; czynność tą należy powtórzyć kilkukrotnie - zegar zaczyna chodzić;
f) dźwięk Tik-Tak wydawany przez wychwyt wahadła musi być równomierny, w innym przypadku mechanizm zegara może się zatrzymać po kilku lub kilkunastu minutach; wówczas proszę powtórzyć czynność z pkt. (e);
Nastawianie godziny:
Żądany czas ustawiamy obracając wskazówką minutową (dłuższą) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wskazówkę proszę obracać powoli i równomiernie, zwracając szczególną uwagę by nie dotykać wskazówki godzinowej (krótsza) - może to spowodować przemieszczenie wskazówki godzinowej i w konsekwencji wybijanie niewłaściwej liczby godzin.
Redukcja dokładności chodu zegara:
Mechanizm zegara został wstępnie wyregulowany z dokładnością 20 sekund na dobę. Może jednak wymagać ponownej regulacji zapewniającej dokładne odmierzanie czasu. Aby dokonać regulacji dokładności chodu proszę wykonać następujące czynności:
1. chwycić wahadło jedną ręką, a drugą obracać nakrętką regulacyjną na dole wahadła; wkręcanie lub odkręcanie nakrętki odpowiednio skraca lub wydłuża amplitudę wahań wahadła;
2. wkręcanie nakrętki - zgodnie z ruchem wskazówek zegara skraca amplitudę i tym samym przyspiesza pracę zegara;
3. odkręcanie nakrętki - przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wydłuża amplitudę wahań zegara i tym samym spowalnia pracę zegara;
4. prawidłową regulację dokładności chodu powinno się przeprowadzać co najmniej w odstępach 24 godzinnych;
Co zrobić, gdy:
1. zegar zatrzymuje się po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach - chwycić wahadło w obie dłonie i wychylić kolejno w lewą i prawą stronę, następnie puścić delikatnie; czynność tą należy powtórzyć kilkukrotnie - zegar zaczyna chodzić;
2. zegar śpieszy się - należy wydłużyć wahadło, w tym celu odkręcamy (w lewo) śrubkę na jego dolnym końcu.
3. zegar spóźnia się - należy skrócić wahadło, w tym celu wkręcamy (w prawo) śrubkę na dolnym końcu wahadła.
4. zegar wybija inną liczbę godzin niż wskazuje to wskazówka godzinowa - w trakcie ustawiania godziny przypadkowo została przemieszczona wskazówka godzinowa. Należy odsłuchać, którą godzinę wybija zegar, a następnie przytrzymując wskazówkę minutową przesunąć wskazówkę godzinową na tę godzinę, którą wybił zegar.